Bostancıoğlu

Hurda teşvikiyle yepyeni bir heyecan Bostancıoğlu'nda!

Hurda teşvikiyle yepyeni bir heyecan Bostancıoğlu'nda!
Avantajlı Nissan Dünyasına Hoş Geldiniz!
Kampanya tarihleri: 
27 Mart 2018 to 01 Temmuz 2019

Hurda teşvik düzenlemesi;

27.03.2018 tarihinden itibaren hurdaya çıkarılan veya ihraç edilen araçlara istinaden, 01.05.2019 tarihinden itibaren satın alınacak araçlara uygulanacaktır.
Belirlenen yerlere teslim edilerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan veya ihraç edilen araçların yerine aynı cins yeni bir aracın ilk satın alımında tahakkuk eden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden yansıtılacaktır.
87.03 G.T.İ.P numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için ÖTV matrahı esas alınarak, aşağıda belirtildiği gibi ÖTV indirimi uygulanacaktır.

Yeni Aracın ÖTV Matrahı

İndirim Olarak Yansıtılacak ÖTV Tutarı

< 70.000 TL

10.000 TL

70.000 TL – 120.000 TL

8.000 TL

> 120.000 TL

3.000 TL

  • Yukarıda belirtilen uygulama, tüm binek otomobil modellerimizde geçerlidir.
  • Hurda Teşvik düzenlemesi kapsamında yerine getirilecek yasal zorunlulukların uygulanması Yetkili Satıcılarımızın sorumluluğundadır.
  • Hurdaya çıkartılacak araç, müşterimizin kendi adına olmalıdır.
  • Hurda araç, yasada tanımlanan noktalara teslim edilerek hurda teslimine yönelik Bertaraf Belgesi alınmalıdır.
  • Bertaraf Belgesi ile noterliğe gidilerek Hurda Belgesi alınmalıdır.
  • Hurda Belgesi ile birlikte yeni araç tescilinde vergi dairesi, hurda istisnasını uygulayacaktır.

Bilgi formu

KVKK aydınlatma metnini okudum ve onaylıyorum.